Wszystko ma swoje priorytety… Tak się zaczyna tekst z piosenki Paktofoniki „Priorytety” dokładnie, każdy zada pytanie „jakie ma człowiek priorytety?”...