Jak na czasie jest, to przysłowie, a jak często o nim zapominamy, a być może niektórzy nie znają go.Tak już...